Hỏi chúng tôi

NHÀ PHÂN PHỐI CHO INDONESIA:

BT VIETNAM JOINT STOCK COMPANY (BT VIETNAM.,JSC)
1B Trung Liet St, Trung Liet Ward, Dong Da District
Ha Noi, Viet Nam.

 

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Để giải quyết bất kỳ nghi ngờ nào, giải thích sự cố hoặc đưa ra đề xuất,
hãy liên hệ với chúng tôi qua email:  blenuten-vietnam@ordesalabs.com

LIÊN HỆ DÀNH CHO CHUYÊN GIA
Nếu quý vị là chuyên gia và quý vị cần giải quyết nghi ngờ, báo cáo sự cố hoặc đưa ra đề xuất, quý vị có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ của chúng tôi Laboratorios Ordesa Response bằng cách gọi đến số 902 105 243 hoặc điền vào biểu mẫu sau: www.ordesalab.com

This site uses its own and third party cookies. Some of the cookies are necessary to navigate. To enable or limit accessory cookie categories, or for more information, click on Customize settings.