Blenuten

When feeding is not enough

Đồng hành với sự phát triển của trẻ
Đồng hành với sự phát triển của trẻ

Blenuten là thực phẩm bổ sung đầy đủ và cân bằng giúp trẻ phát triển thể chất và nhận thức phù hợp.

Công thức nấu ăn ngon
Công thức nấu ăn ngon

Chúng tôi đã chuẩn bị một số công thức nấu ăn thơm ngon với Blenuten. 

Strawberry
Strawberry

Blenuten® Strawberry là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cao cấp giúp đáp ứng các nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng

Vanilla
Vanilla

Blenuten® Vanilla là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cao cấp giúp đáp ứng các nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng

This site uses its own and third party cookies. Some of the cookies are necessary to navigate. To enable or limit accessory cookie categories, or for more information, click on Customize settings.